ardes mechi
 
ardes mechi izteikumi hronoloģiskā secībā
#1: īsais kurss reklāmā
#2: zīmju sistēmas
2.1: Par zīmju jēgu
2.2: Par zīmju radīšanu
2.3: Samsung sieviete
2.4: Samsung realitāte
2.5: NOKIA tittytainment
2.6: Lexus-Luxus-Sexus
2.7: iPOD seja
 
 


Attēlā redzama istaba, bet tajā pie sienas – platekrāna televizors. Novērotājs viegli uztver ideju, ka sieviete, kura redzama aizejam pa jūras liedagu televizora ekrānā, nāk no ekrāna šīs puses.

Viņa ir nokāpusi lejup pa kāpnēm, pa ceļam atstājot sava apģērba gabalus, un iekāpusi citā pasaulē.

Pirmajā brīdī šķiet, ka reklāma tik vien kā pielīdzina televizora ekrānu realitātei, un aicina mūs doties tajā iekšā. Tomēr izlasot attēla centrā esošo tekstu, reklāma iegūst seksuālu noskaņu.

Kārdinājumu pārstāv gan sievietes tēls, gan viņas pamestās drēbes (kuras atgādina ainu pie gultas). Tomēr īstais kārdinājuma objekts ir pats televizors, kurš sevī ietver gan sievietes tēlu, gan seksu un gultu, gan citu realitāti, kura ir tik vilinoša, ka šķiet daudz reālāka par skarbo īstenību.

Teksta un ritma autors: Krišjānis Papiņš

 
ātrāk tālāk 
 
 
 
© ardes mechi 2004, info@ardesmechi.lv