ardes mechi
 
ardes mechi izteikumi hronoloģiskā secībā
#1: īsais kurss reklāmā
#2: zīmju sistēmas
2.1: Par zīmju jēgu
2.2: Par zīmju radīšanu
2.3: Samsung sieviete
2.4: Samsung realitāte
2.5: NOKIA tittytainment
2.6: Lexus-Luxus-Sexus
2.7: iPOD seja
 
 


Veļaspulveris prātā nespēj iekļūt. Prātā nokļūst tikai zīme, kura norāda uz veļaspulveri fiziskajā pasaulē.

Kas ir šī “zīme prātā”? Tā ir viss, kas jums galvā, kad domājiet par konkrēto veļas pulveri. Liela daļa no šiem priekšstatiem rodas pateicoties reklāmai.

Starp fizisko pasauli un prātu ir filtrs, kurš sastāv no priekšstatiem un aizspriedumiem. Tas, ko mēs zinām par fizisko pasauli, nav šī pasaule, bet gan mūsu prāta veidota versija par to.

Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka nav jēgas tam, cik labs ir mūsu veļaspulveris, jo cilvēku prātos tik un tā nokļūs interpretācija. Nozīme ir tam, kādi uzskati cilvēkiem ir par šo veļaspulveri.

Vēsture ir pilna ar ļaudīm, kuri šo reklāmas patiesību ir noraidījuši. Džordāno Bruno mēģināja reklamēt ideju, ka Zeme ir apaļa, bet kļūdījās stratēģijas izvēlē, un svētā inkvizīcija nabaga Džordāno sadedzināja uz sārta.

Cilvēks domā zīmēs. Tas ir veids kā mēs visi uztveram pasauli. Cilvēkam ir nepieciešama skaidrība un zīmes viņam to sniedz.

Jebkura reklāma ir zīmju sistēma. Jebkuras reklāmas jēga ir mainīt un ietekmēt veidus, kādos cilvēki redz lietas un pasauli sev apkārt.

Tāda ir pasaules kārtība.

Teksta un ritma autors: Krišjānis Papiņš

 
ātrāk tālāk 
 
 
 
© ardes mechi 2004, info@ardesmechi.lv