ardes mechi
 
FUNKY arheoloģija
#1: Virsmas darbam
#2: bioLOĢISKIE atkritumi
#3: Presrelīzes
3.1: Presrelīze par presrelīzi
3.2: Mitoloģiskā presrelīze
3.3: Rītdienas presrelīze
3.4: Presrelīze par cīņas dzeju
3.5: Ritmiskā presrelīze
3.6: Presrelīze un caurvējš
3.7: Muzikālā presrelīze
3.8: Krāsainā presrelīze
#4: Konkursi
 
 


Vakar pēc darbadienas beigām daži firmas ardes mechi darbinieki vienojās kopējā harmoniskā pulsā, lai radītu dzejoli.

“Dzejolis veidots rezistenciāli protestējošā garā, un domāts tikai iekšējai lietošanai,” savos komentāros strikts ir ardes mechi ideologs Krišjānis Papiņš, “mūsu plānos neietilpst ar to uzstāties dzejas dienās, publicēties vai deklamēt to sociumam uz ielu stūriem.”

Dzejoļa otrais un trešais pantiņš skan: (...) Tālumā knābi klabina / izsalkusi / maitu lija / Kā sausu maizi / proletariāts / savas siekalas rija (...).

“Mēs vēlējāmies sasniegt sociālā reālisma katarsi. Es domāju, tas ir izdevies,” komentē skarbo rindu autors.

Tā kā dzejolis ir cīņas dzejas žanra pārstāvis, tā pilns teksts nebūs pieejams publiski, lai veltīgi neprovocētu sabiedrības vērtību sistēmu un morālo stāju.


 
ātrāk tālāk 
 
 
© ardes mechi 2004, info@ardesmechi.lv