ardes mechi
 
FUNKY arheoloģija
#1: Virsmas darbam
#2: bioLOĢISKIE atkritumi
#3: Presrelīzes
3.1: Presrelīze par presrelīzi
3.2: Mitoloģiskā presrelīze
3.3: Rītdienas presrelīze
3.4: Presrelīze par cīņas dzeju
3.5: Ritmiskā presrelīze
3.6: Presrelīze un caurvējš
3.7: Muzikālā presrelīze
3.8: Krāsainā presrelīze
#4: Konkursi
 
 


Šodien agri no rīta ardes mechi tika sastādīta presrelīze.

“Šī ir kārtējā presrelīze. Viena no tām, kuras katru rītu tiek izsūtītas, lai informētu sabiedrību,” pavēstīja Renārs Jurkovskis.

Šajā presrelīzē bija 7 rindkopas un pavisam kopā — 92 vārdi.

“Varat pārskaitīt,” lasītāju izaicina ardes mechi pārstāvis.

Tā kā pasta baloži līdz ar ziemas iestāšanos ir devušies uz siltajām zemēm, presrelīze tiks nosūtīta izmantojot faksu, teleksu, telefaksu, telepātiju, satelītu, neolītu, paleolītu un elektronisko pastu.

“Informēt nozīmē apbruņot!” sacīja ardes mechi garīgais līderis, “ja cilvēki būs informēti, viņu lēmumi būs kompetenti.”

Un presrelīze tika nosūtīta.

 

 
ātrāk tālāk 
 
 
© ardes mechi 2004, info@ardesmechi.lv