ardes mechi
 
ieskaties dziļāk
#1: idejas
#2: instrumenti
#3: medijos
#4: darbs@
4.1: personība
 
 
2004. gada sākumā ardes mechi izsludināja vizualizatora vakanci.

Tika saņemti daudzi pieteikumi no talantīgiem un mazāk talantīgiem dizaineriem, kā arī daži pieteikumi no cilvēkiem, kuriem vajadzētu nodarboties ar kaut ko citu.

Atlases kritēriji:
(1) spēja domāt netradicionāli;
(2) atbilstība šīs mājas lapas sadaļā “FUNKY” paustajai koncepcijai;
(3) spēja paskaidrot, kādēļ tieši ardes mechi ideoloģija liek konkrētā kandidāta sirdij pukstēt straujāk;
(4) izcils talants;
(5) tehnoloģiju pārzināšana.

Par ideāli atbilstošu kandidātu tika atzīts Artis Tauriņš. Lūk, arī viņa darbs, kurā ne tikai demonstrēta dizainerim tik ļoti nepieciešamā asociatīvā domāšana, bet arī savs unikālais un atšķirīgais skatījums uz lietām.

Mājas lapas sadaļa darbs@ vienmēr ir atvērta jauniem un talantīgiem speciālistiem, kuri vēlas domāt savādāk, strādāt radoši un darīt to, ko patiešām vēlas darīt. Mēs vienmēr būsim priecīgi saņemt pieteikumus no izglītotiem, spējīgiem, inteliģentiem un zinošiem cilvēkiem, kuri saprot savu ceļu, un vēlas soļot pa to zem ardes mechi lietussarga. Kā saka: būs cilvēks, vieta atradīsies.

 
ātrāk tālāk 
 
 
© ardes mechi 2004, info@ardesmechi.lv