ardes mechi
 
ardes mechi izteikumi hronoloģiskā secībā
#1: īsais kurss reklāmā
#2: zīmju sistēmas
   
 
Kad runa par reklāmu vai futbolu, jebkurš zina labāk.

Tie, protams, maldi.

Reklāma ir patstāvīga zinātne, kurā sapludināta politoloģija, socioloģija, semiotika, matemātika, kulturoloģija, dramaturģija, antropoloģija, fizika, filozofija, psiholoģija, lingvistika, filoloģija un daudzas citas nozares, kuru summārā vērtība ir spēja saprast, kādēļ cilvēki rīkojas tā, kā rīkojas, un kā panākt izmaiņas cilvēku attieksmē un rīcībā.

Ziniet labāk.

Lasiet izTeikumus.

 

Izglītot un informēt nozīmē apbruņot.

ardes mechi
[bruņojuma speciālisti]

 
ātrāk tālāk 
 
 
 
© ardes mechi 2004, info@ardesmechi.lv