ardes mechi
 
ardes mechi izteikumi hronoloģiskā secībā
#1: īsais kurss reklāmā
1.1: Māksla vai zinātne?
1.2: Lētāk, lētāk!
1.3: Lojalitātes cena
1.4: Kāda kampaņa?
1.5: Think different
1.6: Nosaukuma radīšana
1.7: Pārdot vairāk
#2: zīmju sistēmas
   
 
ardes mechi
vada pārliecība.

Centrālā ass šajā pārliecībā ir nepārtraukta izglītošanās, zināšanu krāšana un praktizēšana.

ardes mechi mērķis, veidojot šo sadaļu, ir sistematizēt priekšstatus un izglītot cilvēkus par reklāmas dabu un būtību.

Sākotnēji izTeikumu sadaļā bija ikdienas impresijas. Šodien jūsu uzmanībai tiek piedāvātas sistematizētas zināšanas.

Un kas vēl sekos?

 

Zināšanas ir pieejamas visiem, bet tikai intuīcija, lēciens no zināšanām pretī idejai, ir piejams jums un tikai jums.

Bils Bērnbahs

 
ātrāk tālāk 
 
 
 
© ardes mechi 2004, info@ardesmechi.lv