ardes mechi

NORMALITY IS A ROUTE TO NOWHERE

Atmetiet klišejas.

Izvairieties no šabloniem.

Apšaubiet sociāli plaši atzītas patiesības.

Atbrīvojieties no pagātnes važām.

Tas ir vienīgais veids kā nokļūt nākotnē.

Neesiet tādi kā citi. Nedomājiet kā citi. Topiet kas esiet. Patiesībā.

Tāds ir mūsu vēstījums.

ātrāk tālāk 
 
  © ardes mechi 2004, info@ardesmechi.lv  
    Izstrādāts mendo