ardes mechi
 
ieskaties dziļāk
#1: idejas
#2: instrumenti
#3: medijos
#4: darbs@
   
 
Pirmais brēciens atskanēja 2002. gada pavasarī.

Šodien ardes mechi ir kļuvis par jaunu, talantīgu un progresīvi domājošu speciālistu komandu.

Mēs neesam labāki par jebkuru citu aģentūru — neskatoties, vai tā apgalvo, ka nodarbojas ar reklāmu, PR vai klaiņojošu dzīvnieku izķeršanu.

Mēs vienkārši esam absolūti atšķirīgi.

ardes mechi strādā savādāk.


Radīt ko jaunu un atšķirīgu — tas nozīmē būt krætīvam.

ardes mechi
[atškirīgi speciālisti]

 
ātrāk tālāk 
 
 
 
© ardes mechi 2004, info@ardesmechi.lv